Artsenpraktijk

HELIO

Info voor patiënten

 

Afspraken

Kom tijdig op uw afspraak en verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Er worden 15 minuten per raadpleging voorzien.  Indien u meent dat uw consult meer tijd vraagt, gelieve dit te vermelden.

Komt u met meer dan één persoon, maak dan ook meedere afspraken.

Bespreek op de consultatie 1 of maximum 2 problemen.

Breng steeds de juiste documenten voor arbeidsongeschiktheid van uw werkgeven en van uw ziekenfonds mee, alsook een
mutualiteitsklevertje.

Kijk vooraf na welke chronische medicatie u nodig heeft en breng hiervan een lijstje mee, zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot de volgende afspraak.

 

Huisbezoeken


Een huisbezoek kan u telefonisch aanvragen bij voorkeur voor 10u.

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke mensen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u om indien mogelijk naar
de praktijk te komen.

 

Telefonisch advies / resultaten aanvragen

 

Wilt u kort iets telefonisch vragen of een resultaat bespreken met uw arts, vragen we u dit te doen tijdens de aangegeven momenten.  Op deze manier worden de raadplegingen niet te veel verstoord.

Het RIZIV laat niet meer toe dat attesten en voorschriften telefonisch aangevraagd worden.

 

U kan ons hiervoor bereiken op het nummer 03/455 15 92

 

Beluurtje;

alle dagen van 10:30 tot 11:30. 

 

Maandag 10:30u-11:30u : Dr. Liekens en Dr. Debois

Dinsdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. Liekens 

Woensdag 10:30u-11:30u: Dr. Liekens en Dr. Debois

Donderdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. Liekens

Vrijdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. Debois

 

AFWEZIGHEDEN

Op maandag is Dr. Plettinx afwezig.

Op dinsdag is Dr. Debois afwezig. 

Op vrijdag is Dr. Liekens afwezig.


VERLOF 

Dr. Plettinx heeft verlof:

- van 1/8/2022 tem 5/9/2022

 

 

Het globaal medisch dossier

 

Uw huisarts behandelt en coördineert uw GMD, dit is uw globaal medisch dossier.
Uw arts zal u hiervoor éénmaal per jaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.
Dit bedrag krijgt u volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
Vanaf dat moment geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Deze vermindering geldt voor alle artsen binnen de groepspraktijk.

 

 

 


Dr. Nadine Liekens
Dr. Marleen Plettinx
Dr. Margot Debois
Onderwijsstraat 5
2540 Hove
tel. 03/455 15 92


 

Dr. Nadine Liekens

maak afspraak

Dr. Marleen Plettinx

maak afspraak

Dr. Margot Debois

maak afspraak

Groepsoverzicht

maak afspraak