Artsenpraktijk

HELIO

Info voor patiënten

 

Afspraken

Kom tijdig op uw afspraak en verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Er worden 15 minuten per raadpleging voorzien.  Indien u meent dat uw consult meer tijd vraagt, gelieve dit te vermelden.

Komt u met meer dan één persoon, maak dan ook meedere afspraken.

Bespreek op de consultatie 1 of maximum 2 problemen.

Breng steeds de juiste documenten voor arbeidsongeschiktheid van uw werkgeven en van uw ziekenfonds mee, alsook een
mutualiteitsklevertje.

Kijk vooraf na welke chronische medicatie u nodig heeft en breng hiervan een lijstje mee, zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot de volgende afspraak.

 

Huisbezoeken


Een huisbezoek kan u telefonisch aanvragen bij voorkeur voor 10u.

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke mensen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u om indien mogelijk naar
de praktijk te komen.

 

Telefonisch advies / resultaten aanvragen

 

Wilt u kort iets telefonisch vragen of een resultaat bespreken met uw arts, vragen we u dit te doen tijdens de aangegeven momenten.  Op deze manier worden de raadplegingen niet te veel verstoord.

Het RIZIV laat niet meer toe dat attesten en voorschriften telefonisch aangevraagd worden.

 

U kan ons hiervoor bereiken op het nummer 03/455 15 92

 

Beluurtje;

alle dagen van 10:30 tot 11:30. 

 

Maandag 10:30u-11:30u : Dr. Liekens en Dr. Debois

Dinsdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. Liekens 

Woensdag 10:30u-11:30u: Dr. Liekens en Dr. Debois

Donderdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. Liekens

Vrijdag 10:30u-11:30u: Dr. Plettinx en Dr. DeboisAFWEZIGHEDEN:

Op maandag is Dr. Plettinx afwezig.

Op dinsdag is Dr. Debois afwezig. 

Op vrijdag is Dr. Liekens afwezig.

 

 

Het globaal medisch dossier

 

Uw huisarts behandelt en coördineert uw GMD, dit is uw globaal medisch dossier.
Uw arts zal u hiervoor éénmaal per jaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.
Dit bedrag krijgt u volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
Vanaf dat moment geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Deze vermindering geldt voor alle artsen binnen de groepspraktijk.

 

 

 

 


Dr. Nadine Liekens
Dr. Marleen Plettinx
Dr. Margot Debois
Onderwijsstraat 5
2540 Hove
tel. 03/455 15 92
www.artsenpraktijkhelio.be


 

Dr. Nadine Liekens

maak afspraak

Dr. Marleen Plettinx

maak afspraak

Dr. Margot Debois

maak afspraak

Groepsoverzicht

maak afspraak